ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - open course (ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ)

Ενότητες

4η Διάλεξη Η αγροτική παραγωγή (4)

 

Περιεχόμενα 4ης Διάλεξης

1.Εισαγωγή  
- Χαρακτηριστικά στοιχεία της παραγωγικής διαδικασίας
- Συνάρτηση παραγωγής
- Παραγωγικές Δυνατότητες αγροτικής Εκμετάλλευσης
- Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων αγροτικής εκμετάλλευσης 
2.Θεμελιώδεις νόμοι της αγροτικής οικονομίας
- Ο νόμος της ζήτησης
- Ο νόμος της προσφοράς
- Ο νόμος του συγκριτικού πλεονεκτήματος και
- Ο νόμος φθίνουσας απόδοσης ή μη ανάλογης απόδοσης
~Στάδια ή Φάσεις παραγωγής
3. Συναρτήσεις παραγωγής
- Συναρτήσεις παραγωγής Cobb-Douglas
- Οικονομίες Κλίμακας στην Αγροτική Παραγωγή
 
Παρουσίαση 4 Η αγροτική παραγωγή (4)
Η παρουσίαση της 4ης Διάλεξης του μαθήματος "Αγροτική Οικονομία" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.