ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - open course (ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ)

Ενότητες

2η Διάλεξη Συντελεστές παραγωγής (4) b

 

Περιεχόμενα 2ης Διάλεξης β μέρους

 

Συντελεστές Παραγωγής (συνέχεια?)
2.Η Εργασία (Labour) 
- Χαρακτηριστικά, διακρίσεις,  μέτρηση, αμοιβή
- Διαχείριση του συντελεστή εργασία ? προγραμματισμός
3.Το κεφάλαιο (Capital)
- Διακρίσεις,
- Δαπάνες κεφαλαίου
4. Η Διαχείριση (Farm management)
- Ο επιχειρηματίας,
- Αρχές Διοίκησης
 
 
Παρουσίαση 2 Συντελεστές παραγωγής (4) (συνέχεια)
Η παρουσίαση της 2ης Διάλεξης του μαθήματος "Αγροτική Οικονομία" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων2