ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - open course (ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ)

Ενότητες

1η Διάλεξη Εισαγωγή (4)

 

Περιεχόμενα 1ης Διάλεξης

 

?  Αγροτική Οικονομία - Ορισμός
?  Λόγοι ενασχόλησης με την Αγροτική Οικονομία
?  Το Πλαίσιο της Αγροτικής Απασχόλησης
?  Ο αγροτικός τομέας ως οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα:
? Βασικά μεγέθη αγροτικού τομέα
?   Αλλαγές Αγροτικής Οικονομίας των τελευταίων ετών
? Η Ελληνική γεωργία στην Ε.Ε. 
? Διαρθρωτικά προβλήματα της Ελληνικής γεωργίας
? Μεταβολές Γεωργό-Οικονομικών  Μεγεθών
 
 
Παρουσίαση 1 Εισαγωγή (4)
Η παρουσίαση της 1ης Διάλεξης του μαθήματος "Αγροτική Οικονομία" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.