Αλγόριθμοι...; Γιατί να ασχοληθούμε...;

Αλγόριθμοι...; Γιατί να ασχοληθούμε...;

How algorithms shape our world..., by Kevin Slavin
What's an algorithm? by David J. Malan