Όρια υπολογισμού

Όρια υπολογισμού

Τι μπορεί να υπολογιστεί...; Μπορούν οι υπολογιστές να «λύσουν» όλα τα προβλήματα...;