Διδακτική του Προγραμματισμού

Πληροφορική & Προγραμματισμός, Ιδιαιτερότητα του προγραμματισμού, Ο προγραμματισμός ως δεξιότητα επίλυσης προβλήματος, Μέθοδοι προγραμματισμού, Προγραμματιστική δραστηριότητα, Οντοκεντρικός ή αντικειμενοστραφής προγραμματισμός, Απαιτήσεις και προδιαγραφές προγράμματος, Προγραμματισμός ? Ψυχολογία - Διδακτική