Το Επίπεδο Συνδέσμου Δεδομένων
?Ανάλυση του επιπέδου συνδέσμου δεδομένων.
?Αλγόριθμοι που επιτυγχάνουν αξιόπιστη και αποδοτική επικοινωνία μεταξύ δύο διασυνδεδεμένων υπολογιστών.