Το Φυσικό Επίπεδο
?Ανάλυση φυσικού επιπέδου ως θεωρητικό πλαίσιο.
?Εξέταση διαφόρων περιπτώσεων υλοποίησης φυσικού επιπέδου (Καλωδίωση, ασύρματο δίκτυο, δίκτυο κινητής τηλεφωνίας κ.α.)