Εισαγωγή-Βασικές έννοιες ασφάλειας και εμπιστοσύνης

Βασικές έννοιες ασφάλειας. Επιθέσεις στην επικοινωνία υπολογιστών. Επιθέσεις κακής χρήσης. Βασικές έννοιες εμπιστοσύνης. Ιδιότητες σχέσεων εμπιστοσύνης. Είδη εμπιστοσύνης-έμπιστων σχέσεων. Διαχείριση εμπιστοσύνης.