Ενότητα 10: Ηλεκτρονικά Φάσματα

Ηλεκτρονικά φάσματα μορίων. Τροποποίηση των χαρακτηριστικών απορρόφησης. Ταινίες απορρόφησης. Νόμος Beer Lambert.