Ενότητα 9: Ηλεκτρονική Φασματοσκοπία

Ηλεκτρονική δομή των μορίων. Χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών μεταβάσεων. Αρχή Frank-Condon. Φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού. Ένταση κορυφών και νόμος Beer-Lambert. Παραδείγματα.

Ενότητα9-Ηλεκτρονική Φασματοσκοπία