Ενότητα 8: Φασματοσκοπία υπερύθρου πολυατομικών μορίων

Δονήσεις πολυατομικών μορίων. Κανονικές δονήσεις και συμμετρία. Φάσματα υπερύθρου και δονητικά φάσματα Raman πολυατομικών μορίων. Εφαρμογές της συμμετρίας και της θεωρίας ομάδων στη μοριακή  φασματοσκοπία. Παραδείγματα.