Ενότητα 8: Φασματοσκοπία υπερύθρου πολυατομικών μορίων

Δονήσεις πολυατομικών μορίων. Κανονικές δονήσεις και συμμετρία. Φάσματα υπερύθρου και δονητικά φάσματα Raman πολυατομικών μορίων. Εφαρμογές της συμμετρίας και της θεωρίας ομάδων στη μοριακή  φασματοσκοπία. Παραδείγματα.

Ενότητα8-Φασματοσκοπία υπερύθρου πολυατομικών μορίων