Ενότητα 7: Συμμετρία

Συμμετρία των μορίων. Στοιχεία συμμετρίας και διεργασίες συμμετρίας. Εισαγωγή στη θεωρία ομάδων. Παραδείγματα.

Ενότητα7-Συμμετρία