Ενότητα 6: Αναρμονικότητα και διάσπαση μορίων

Αναρμονικότητα. Φάσματα δόνησης-περιστροφής. Η προέκταση Birge-Sponer. Δονητικά φάσματα Raman. Παραδείγματα.

Ενότητα6-Αναρμονικότητα και διάσπαση μορίων