Ενότητα 5: Φασματοσκοπία υπερύθρου διατομικών μορίων

Δονήσεις διατομικών μορίων. Το πρότυπο του απλού αρμονικού ταλαντωτή. Κανόνες επιλογής και φάσματα υπερύθρου διατομικών μορίων. Φάσματα Raman. Παραδείγματα.

Ενότητα5-Φασματοσκοπία υπερύθρου διατομικών μορίων