Ενότητα 4: Φάσματα περιστροφής πολυατομικών μορίων

Φάσματα περιστροφής πολυατομικών μορίων. Εκφυλισμός και το φαινόμενο Stark. Εφαρμογές της φασματοσκοπίας περιστροφής. Περιστροφικά φάσματα Raman. Παραδείγματα.

Ενότητα4-Φάσματα περιστροφής πολυατομικών μορίων