Ενότητα 3: Φασματοσκοπία μικροκυμάτων

Αλληλεπίδραση της ύλης με την περιοχή της ακτινοβολίας μεταξύ 1 mm και 30 cm. Ενεργειακές μεταβολές σε ένα μόριο λόγω της περιστροφής του. Φάσματα περιστροφής διατομικών μορίων. Ροπή αδράνειας διατομικών μορίων. Ενεργειακά επίπεδα.Προσδιορισμός μήκους δεσμού. Παραδείγματα. Λυμένες ασκήσεις. Άλυτες ασκήσεις.

Ενότητα3-Φασματοσκοπία μικροκυμάτων