Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Φασματοσκοπία

Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Αλληλεπίδραση μεταξύ ακτινοβολίας και ύλης. Κατηγορίες φασμάτων: φάσματα εκπομπής, απορρόφησης και Raman. Πειραματικές τεχνικές.

Ενότητα1-Εισαγωγή στη Φασματοσκοπία