ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΥΣ Β'

?ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΑ ΘΕΡΜΗΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ
?Γαλβανισμός
?Υπέρ και κατά της ηλεκτρολυτικής Ζn
?Θερμός γαλβανισμός
?Μέθοδοι Γαλβανισμού
?Ενδομεταλλικές φάσεις Fe-Zn
?Η διεργασία του γαλβανισμού
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟΣ