ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Γενικές οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής του Εργαστηρίου. Κανόνες Ασφάλειας για την ομαλή διεξαγωγή των Εργαστηριακών Ασκήσεων. Οδηγίες για τον τρόπο παρουσίασης των πειραματικών αποτελεσμάτων.