4. Μηχανικός Διαχωρισμός

Έννοια και στόχος του Μηχανικού διαχωρισμού αστικών στερεών απορριμμάτων. Παρουσίαση εξοπλισμού μιας μονάδας μηχανικού διαχωρισμού.

Μάθημα 4ο - Μηχανικός Διαχωρισμός