3. Ανακύκλωση απορριμμάτων

Εισαγωγή στην Ανακύκλωση απορριμμάτων. Χειρισμός και σχεδιασμός συστήματος διαλογής στην πηγή.