2. Ποιοτικά και Ποσοτικά χαρακτηριστικά των Στερεών Απορριμμάτων

Παρουσίαση των Πηγών, Σύστασης και Χαρακτηριστικών Στερεών Απορριμμάτων. Ανάδειξη των διάφορων Διεργασιών μετατροπής των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ΑΣΑ καθώς και των επικύνδινων απορριμμάτων.

Μάθημα 2ο - Ποιοτικά και Ποσοτικά χαρακτηριστικά των Στερεών Απορριμμάτων