9. Απολύμανση

H απολύμανση συνίσταται στην καταστροφή των μικροοργανισμών που βρίσκονται σε αιώρηση και μπορεί να επιτευχθεί με την χρήση φυσικών μεθόδων (θερμότητα, ακτινοβολία UV) ή χημικών μεθόδων (προσθήκη ουσιών που καταστρέφουν το κύτταρο).