1. Εισαγωγή στα Υγρά Απόβλητα

Σύντομη ιστορική αναδρομή. Εισαγωγή στα επίπεδα επεξεργασίας των αποβλήτων και στον υπολογισμό της παροχής τους.