Φροντιστήρια

Παραδείγματα από Ασκήσεις των σημειώσεων "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ", Έκδοση: Πάτρα 2013.

Συζήτηση επί της προόδου

Συζήτηση επί της προόδου