ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Εισαγωγή στις έννοιες του Οντοκεντρικού Προγραμματισμού. Κλάσεις, κληρονομικότητα. Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα.