Εισαγωγή στην Ποιότητα Υπηρεσίας
 • Πληροφορίες μαθήματος
 • Εισαγωγή στην Ποιότητα Υπηρεσίας
 • Μετρικές Ποιότητας
 • Ποιότητα Υπηρεσίας στο φυσικό επίπεδο
  • Διαφοροποίηση φυσικών μονοπατιών
 • Ποιότητα Υπηρεσίας στο επίπεδο διασύνδεσης δεδομένων
  • ATM και Frame Relay
  • QoS σε τοπικά δίκτυα
 • Ποιότητα Υπηρεσίας στο επίπεδο δικτύου
Εισαγωγή στην Ποιότητα Υπηρεσίας