Ορίζουσες
  • Υπολογισμός Ορίζουσας και Ίχνους Μητρώου
  • Ιδιότητες Οριζουσών 
  • Μεταθέσεις και Αλγεβρικά Συμπληρώματα
  • Κανόνας Cramer, Αντίστροφοι και Όγκοι