Γραμμική Άλγεβρα (Ανοιχτό Μάθημα)

Ευστράτιος Γαλλόπουλος

Περιγραφή

Σήμερα, πάρα πολλά προβλήματα της επιστήμης και της τεχνολογίας εξαρτώνται, διατυπώνονται και  επιλύονται με θεωρητικά εργαλεία και πρακτικούς αλγορίθμους του επιστημονικού πεδίου που ονομάζεται Γραμμική Άλγεβρα. Η Γραμμική Άλγεβρα είναι το μάθημα του 1ου έτους που έχει για στόχο να σας εξοικειώσει με την περιοχή, να σας δώσει τις βάσεις εκείνες που είναι απαραίτητες για να παρακολουθήσετε πολλά επόμενα μαθήματα του τμήματος αλλά και για να εκτιμήσετε την περιοχή αυτή που έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο χρήσιμα αλλά και όμορφα θέματα καθότι αποτελεί τόπο συνάντησης των μαθηματικών, των υπολογισμών και της μοντελοποίησης. Σημειώνουμε ότι το κεφάλαιο της Γραμμικής Άλγεβρας που αφορά τη θεωρία και διαχείριση μητρώων και το οποίο καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του παρόντος μαθήματος έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ που συχνά θεωρείται ότι έχει αποσπαστεί από τη Γραμμική Άλγεβρα και αποτελεί ανεξάρτητο θέμα.

.... the subject of linear algebra; it is real mathematics, interesting and exciting on its o

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

 • Διανύσματα και Γραμμικοί Συνδιασμοί
 • Νόρμες Διανυσμάτων και Εσωτερικά Γινόμενα
 • Κανόνες για πράξεις Μητρώων
 • Ανάστροφοι και Αντίστροφοι
 • Μεταθέσεις
 • Τεμαχισμός
 • Εφαρμογές
  • Γραφήματα
 • Διανύσματα και Γραμμικές Εξισώσεις
 • Έννοια της απαλοιφής
 • Αντίστροφοι
 • Απαλοιφή Χρησιμοποιώντας Μητρώα - Απαλοιφή Gauss
 • Απαλοιφή και Παραγοντοποίηση Α = LU
 • Μητρώα Μετάθεσης
 • Χώροι Διανυσμάτων
 • Ο Μηδενόχωρος του Α
 • Η Τάξη και η Μορφή Αναγμένων Γραμμών
 • Η πλήρης λύση της Αx=b
 • Ανεξαρτησία, Βάση και Διάσταση
 • Διάσταση των 4ων υποχώρων
 • Ορθογωνιότητα των 4ων υποχώρων 
 • Προβολές
 • Ορθογώνιες Βάσεις και μέθοδος Gram-Schmidt
 • Υπολογισμός Ορίζουσας και Ίχνους Μητρώου
 • Ιδιότητες Οριζουσών 
 • Μεταθέσεις και Αλγεβρικά Συμπληρώματα
 • Κανόνας Cramer, Αντίστροφοι και Όγκοι
 • Εύρεση Ιδιοτιμών & Ιδιοδιανυσμάτων
 • Διαγωνοποιήση Μητρώων
 • Συμμετρικά, Συμμετρικά και Θετικά Ορισμένα, Όμοια Μητρώα
 • Ανάλυση Ιδιαζουσών Τιμών (SVD)
 • Η έννοια του Γραμμικού Μετασχηματισμού
 • Το μητρώο Γραμμικού Μετασχηματισμού
 • Αλλαγή βάσης
 • Διαγωνοποίηση και Ψευδοαντίστροφος

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις