Δημιουργία Βάσεων Κανόνων Από Δεδομένα-Προετοιμασία συνόλου δεδομένων
  • Διαδικασία Δημιουργίας Βάσης Κανόνων
  • Μέθοδοι Επιλογής Χαρακτηριστικών
  • Διακριτοποίηση-Μέθοδοι Διακριτοποίησης
Δημιουργία Βάσεων Κανόνων Από Δεδομένα-Προετοιμασία συνόλου δεδομένων