Ανάπτυξη Έμπειρων Συστημάτων
  • Ορισμός Eμπειρων Συστημάτων (ΕΣ)
  • Λειτουργικά Χαρακτηριστικά ΕΣ
  • Δομη ΕΣ
  • Εργαλεία Ανάπτυξης

 

Ανάπτυξη Έμπειρων Συστημάτων