Εικονική πραγματικότητα ? δικτυακά εικονικά περιβάλλοντα
 • Εικονική πραγματικότητα
  ?Εικονικά περιβάλλοντα
  ?Κατηγορίες / χαρακτηριστικά
  ?Πεδία εφαρμογών
  ?Avatars
 • Δικτυακά εικονικά περιβάλλοντα
  ?Χαρακτηριστικά
  ?Τοπολογίες
  ?Απαιτήσεις