Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες

Χρήστος Μπούρας

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό διδάσκεται ως Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει:

 • Μετάδοση - κωδικοποίηση πολυμεσικών δεδομένων
 • Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου
 • Τηλε-εργασία - Τηλεσυνεργασία - Τηλεϊατρική
 • Ηλεκτρονική μάθηση (σύγχρονη - ασύγχρονη)
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο - Ηλεκτρονική τραπεζική
 • Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
 • Κοινωνικά δίκτυα
 • Κινητές εφαρμογές
 • Video κατ' απαίτηση
 • Εικονική πραγματικότητα - δικτυακά εικονικά περιβάλλοντα
 • Network virtualization
 • Cloud computing - Ιnternet of Τhings
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

 • Πολυμέσα
 • Κατηγορίες Πολυμέσων
 • Τεχνικές Συμπίεσης Πολυμέσων
 • Πρότυπα Πολυμέσων
 • Πρωτόκολλο RTP
 • Πρωτόκολλο RTCP
 • Πρωτόκολλο RTSP
 • Τηλεδιάσκεψη
 • Πρότυπο H.323
 • Ασύγχρονες υπηρεσίες
 • Σύγχρονες υπηρεσίες
 • Σχεδιαστικά θέματα
 • Τηλεργασία
  ?Είδη
  ?Πλεονεκτήματα / Μειονεκτήματα
  ?Υπηρεσίες
 • Τηλεϊατρική
  ?Εφαρμογές
  ?Πλεονεκτήματα / Μειονεκτήματα
  ?Πρότυπο HL7
  ?DICOM
 • Εξέλιξη
 • Πλεονεκτήματα
 • Σύγχρονη / Ασύγχρονη
 • Πλατφόρμες ηλ. Μάθησης
 • CSCL / e-learning 2.0
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
  ?Είδη
  ?Πλεονεκτήματα ? Μειονεκτήματα
  ?Μορφές χρηματικών συναλλαγών
  ?Ασφάλεια
 • Ηλεκτρονική Τραπεζική
  -Υπηρεσίες
  -Πλεονεκτήματα
 • Ορισμός
 • Χαρακτηριστικά
 • Επίπεδα υπηρεσιών
 • Πλεονεκτήματα / Μειονεκτήματα
 • Μοντέλα ηλ. διακυβέρνησης
 • Αρχιτεκτονικές
 • Γενικά στοιχεία, ορισμός
 • Network Analysis
 • Προσωπικά δεδομένα
 • Ασφάλεια
 • Ιστορική αναδρομή
 • Τεχνολογίες κινητών συσκευών
 • Σύγχρονες κινητές συσκευές
 • Λειτουργικά συστήματα
 • Εφαρμογές
 • HTML5
 • Frameworks ανάπτυξης εφαρμογών
 • Θέματα σχεδιασμού
 • Είδη / χαρακτηριστικά
 • Προδιαγραφές
 • Αρχιτεκτονικές
 • Πολιτικές εξυπηρέτησης
 • Σύστημα αποθήκευσης
 • Εικονική πραγματικότητα
  ?Εικονικά περιβάλλοντα
  ?Κατηγορίες / χαρακτηριστικά
  ?Πεδία εφαρμογών
  ?Avatars
 • Δικτυακά εικονικά περιβάλλοντα
  ?Χαρακτηριστικά
  ?Τοπολογίες
  ?Απαιτήσεις
 • Ορισμός
 • Ιστορικά στοιχεία
 • Χαρακτηριστικά
 • Σχεδιαστικές αρχές
 • Πλατφόρμες Network virtualization
 • Πρόβλημα Virtual network embedding
 • Internet of Things
  ?Ορισμός
  ?Απαιτήσεις
  ?Αρχιτεκτονική αναφοράς
  ?Πεδία εφαρμογής
 • Cloud computing
  ?Ορισμός
  ?Χαρακτηριστικά
  ?Μοντελοποίηση
  ?Υποδομή

Ενδεικτικές ασκήσεις για αυτο-αξιολόγηση

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο