Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου
  • Πρωτόκολλο RTP
  • Πρωτόκολλο RTCP
  • Πρωτόκολλο RTSP