Εργαστήριο Μοριακή Βάση Κυτταρικών Λειτουργιών

 

Άσκηση 1: Απομόνωση λιπιδίων

Άσκηση 2: ELISA

Άσκηση 3: Μέτρηση κυτταρικού πληθυσμού

Άσκηση 4: Αναζήτηση βιβλιογραφίας