Βασικές Αρχές Βιολογία Κυττάρου - Εργαστήριο

Σωτήρης Τσάκας

Περιγραφή

Βασικές λειτουργίες του κυττάρου

Βασικές τεχνικές μελέτης των κυτταρικών λειτουργιών 

Ενότητες

 

Άσκηση 1: Ογκομέτρηση - Φασματοφωτομετρία

Άσκηση 2: Δημιουργία πρότυπης καμπύλης-Χάραξη βέλτιστης ευθείας

Άσκηση 3: Ηλεκτροφορητική ανάλυση πρωτεϊνών του ορού

Άσκηση 4: Χρήση Μικροσκοπίου

  

 

 

Άσκηση 1: Απομόνωση λιπιδίων

Άσκηση 2: ELISA

Άσκηση 3: Μέτρηση κυτταρικού πληθυσμού

Άσκηση 4: Αναζήτηση βιβλιογραφίας

 

Ημερολόγιο