Εργαστήριο Βασικές Αρχές Βιολογίας Κυττάρου

 

Άσκηση 1: Ογκομέτρηση - Φασματοφωτομετρία

Άσκηση 2: Δημιουργία πρότυπης καμπύλης-Χάραξη βέλτιστης ευθείας

Άσκηση 3: Ηλεκτροφορητική ανάλυση πρωτεϊνών του ορού

Άσκηση 4: Χρήση Μικροσκοπίου