Ιατρική Φυσική

Ερωτηματολόγια

 Τίτλος
ΗμερομηνίαΣυμμετοχή
Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στην εξέταση της 10ης Φεβρουαρίου 2023

Προκειμένου να προγραμματιστεί με τον καλύτερο τρόπο η εξέταση του μαθήματος "Ιατρική Φυσική" για τους φοιτητές Τμήματος Ιατρικής (Παρασκευή 10/02/2023@08:00), παρακαλείσθε να δηλώσετε την πρόθεσή σας να συμμετάσχετε συμπληρώνοντας το παρόν ερωτηματολόγιο μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 08/02/2023

Η δήλωση αυτή δεν είναι δεσμευτική και δε δημιουργεί υποχρεώσεις σε εσάς, γίνεται αποκλειστικά για λόγους οργάνωσης της εξέτασης.

 

Για το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής,

Γιώργος Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής

Έναρξη:   03/02/2023 10:20
Λήξη:   08/02/2023 23:59
Οι συμμετοχές είναι ανοικτές
Καταγραφή αιτημάτων αναγνώρισης μαθήματος (Ακαδ. Έτος 2022-2023)
Όσοι επιθυμούν την αναγνώριση του μαθήματος "Ιατρική Φυσική" από το Εργ. Ιατρικής Φυσικής (διευκρινίστε πρώτα με τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής αν για τη συγκεκριμένη περίπτωσή σας πρέπει η αίτησή σας να υποβληθεί εκεί) παρακαλείσθε να συμπληρώσετε το παρόν ερωτηματολόγιο.

Το ερωτηματολόγιο θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι 31/12/2022. Η αναγνώριση θα φανεί κατά την εξεταστική Φεβρουαρίου 2023.

Αμέσως μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, θα πρέπει να μεταφορτώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας Τμήματος προέλευσης, διδακτέα ύλη μαθήματος κλπ) ως "εργασία" (έχει δημιουργηθεί ειδική εργασία στην ενότητα "Εργασίες" με τίτλο "2022-2023: Δικαιολογητικά αναγνώρισης μαθήματος Ιατρική Φυσική").

 

Γιώργος Χ. Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής

Έναρξη:   10/10/2022 00:00
Λήξη:   31/12/2022 23:59
Έχει λήξει
Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στην εξέταση της 09ης Σεπτεμβρίου 2022

Προκειμένου να προγραμματιστεί με τον καλύτερο τρόπο η εξέταση του μαθήματος "Ιατρική Φυσική" για τους φοιτητές Τμήματος Ιατρικής (Παρασκευή 09/09/2022@08:00), παρακαλείσθε να δηλώσετε την πρόθεσή σας να συμμετάσχετε συμπληρώνοντας το παρόν ερωτηματολόγιο μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 07/09/2022. 

Η δήλωση αυτή δεν είναι δεσμευτική και δε δημιουργεί υποχρεώσεις σε εσάς, γίνεται αποκλειστικά για λόγους οργάνωσης της εξέτασης.

 

Για το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής,

Γιώργος Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής

Έναρξη:   05/09/2022 12:00
Λήξη:   07/09/2022 23:59
Οι συμμετοχές είναι ανοικτές
Καταγραφή αιτημάτων αναγνώρισης μαθήματος

Επειδή καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου υποβλήθηκαν από πολλούς από εσάς ερωτήματα ή/και αιτήσεις αναγνώρισης του μαθήματος (π.χ. λόγω μετεγγραφής κλπ) και με στόχο κατά την υποβολή του βαθμολογίου στη Γραμματεία να μην διαφύγει εκ παραδρομής ο βαθμός κάποιας/κάποιου από εσάς, παρακαλείσθε (μόνο όσες/όσοι επιδιώκουν την αναγνώριση) να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο αυτό.

Εάν κατα τη φάση της βαθμολόγησης δεν ανευρεθούν τα αιτήματα και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που στείλατε με email, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας ώστε να τα υποβάλετε έγκαιρα.

 

Εκ μέρους των διδασκόντων,

Γιώργος Χ. Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής

Έναρξη:   20/01/2022 10:00
Λήξη:   18/02/2022 23:59
Έχει λήξει