Ιατρική Φυσική

Ερωτηματολόγια

 Τίτλος
ΗμερομηνίαΣυμμετοχή
Καταγραφή αιτημάτων αναγνώρισης μαθήματος (Ακαδ. Έτος 2023-2024)
Όσοι επιθυμούν την αναγνώριση του μαθήματος "Ιατρική Φυσική" από το Εργ. Ιατρικής Φυσικής (διευκρινίστε πρώτα με τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής αν για τη συγκεκριμένη περίπτωσή σας πρέπει η αίτησή σας να υποβληθεί εκεί) παρακαλείσθε να συμπληρώσετε το παρόν ερωτηματολόγιο.

Το ερωτηματολόγιο θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι 31/12/2023. Η αναγνώριση θα φανεί κατά την εξεταστική Φεβρουαρίου 2024.

Αμέσως μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, θα πρέπει να μεταφορτώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας Τμήματος προέλευσης, διδακτέα ύλη μαθήματος κλπ) ως "εργασία" (έχει δημιουργηθεί ειδική εργασία στην ενότητα "Εργασίες" με τίτλο "2023-2024: Δικαιολογητικά αναγνώρισης μαθήματος Ιατρική Φυσική").

 

Γιώργος Χ. Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής

Από:  Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2023 - 9:00 π.μ.
έως:  Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2023 - 11:59 μ.μ.
Έχει λήξει