Υπολειπόμενος χρόνος: 900

Σύντομο τεστ για το μάθημα

Ερώτηση 1 / 1 (Ελεύθερου Κειμένου — 0 βαθμοί) 

Εαν γνωρίζουμε την αμινοξική αλληλουχία μιας πρωτεϊνης του ανθρώπου, μπορούμε να προβλέψουμε την αλληλουχία του γονιδίου που την κωδικοποιεί; Αιτιολογήστε