Ερώτηση 1 (Συμπλήρωση Κενών (Αυστηρή Ταυτοποίηση) — 1 βαθμός) 

Άνθρωποι καταφθάνουν σε έναν τηλεφωνικό θάλαμο σύμφωνα με μία διαδικασία Poisson με έναν ρυθμό λ ανθρώπων την ώρα, ενώ η διάρκεια της κάθε κλήσης είναι εκθετικά κατανεμημένη τυχαία μεταβλητή με μέση τιμή 2 λεπτά. Θεωρείστε πως η πολιτική της τηλεφωνικής εταιρείας είναι να εγκαθιστά επιπλέον τηλεφωνικούς θαλάμους αν οι πελάτες περιμένουν στην ουρά κατά μέσο όρο 3 ή περισσότερα λεπτά. Πόσοι πελάτες πρέπει να φθάνουν την ώρα ώστε να δικαιολογηθεί η εγκατάσταση δεύτερου τηλεφωνικού θαλάμου?

Θα πρέπει να καταφθάνουν πελάτες.

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Αν τόσο ο ρυθμός αφίξεων όσο και ο ρυθμός εξυπηρέτησης σε ένα σύστημα αναμονής Μ/Μ/1 διπλασιαστούν, ο μέσος χρόνος απόκρισης θα