Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
Απλά Συστήματα Αναμονής 
Έναρξη: 23/11/16, 5:50 π.μ.
Λήξη: 3/3/39, 7:22 μ.μ.