Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
Συγκρότηση και πραγμάτευση αντικειμένου  (έχει λήξει)Θέματα 1. Η θέση της γυναίκας στην ελληνική εκπαίδευση σήμερα. 2. Το νέα αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου Επιλέξτε ένα από τα δύο θέματα και προβείτε στην ακόλουθες ενέργειες. 1. Να προσδιορίσετε με ακρίβεια το αντικείμενο (τι δηλαδή θα μελετήσετε). 2. Να αναφέρετε το υλικό με βάση το οποίο θα το μελετούσατε (κείμενα, έντυπα, συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια κλπ.). 3. Να διατυπώσετε τη βασική σας θέση εργασίας. 4. Να προβείτε στη συγκρότηση θεματικών κεφαλαίων (Στο πρώτο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε, στο δεύτερο κλπ.). Στη βαθμολογία θα ληφθούν υπόψη 2/10 Η σαφής τοποθέτηση του ζητήματος 2/10 Το υλικό 2/10 Η συγκρότηση κεφαλαίων 2/10 Η ακριβής διατύπωση 2/10 Η συνεκτικότητα της επιχειρηματολογίας
Έναρξη: 2/12/02, 12:00 π.μ.
Λήξη: 2/12/02, 12:00 π.μ.