Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
PhysChem & Statistical Thermodynamics of Materials (MSCI603)
Αλέξανδρος Βανακάρας, Ιωάννης Θανόπουλος, Εμμανουήλ Πασπαλάκης
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας - Signal and Information Processing (ΕΟΗ -02)Ευάγγελος Δερματάς
Εφαρμοσμένη Οπτική και Φωτονική Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23 (MSCI690)Εμμανουήλ Πασπαλάκης
Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Συστήματα για Έλεγχο, Ανάκτηση και Επεξεργασία Σήματος - (Προηγούμενος τιτλος μαθήματος) Ηλεκτρονικές πλατφόρμες οδήγησης, ελέγχου, ανάκτησης και επεξεργασίας σήματος (ΕΟΗ-06)Ευάγγελος Δερματάς
Κβαντική Ηλεκτρονική: Lasers & Μη-Γραμμική Οπτική (MSCI672)Εμμανουήλ Πασπαλάκης Διονύσης Στεφανάτος
Μικρο Νανο 2022 Sept (MSCI691)Ιωάννης Κούτσελας
Μικρο/Νανο-Τεχνολογία Υλικών (MSCI644)Εμμανουήλ Πασπαλάκης, Ιωάννης Κούτσελας
ΟΠΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ - ΔΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (MSCI674)Ιωάννης Θανόπουλος, Μιχάλης Σιγάλας
Οπτοηλεκτρονική στις Επιστήμες Ζωής // BIOPHOTONICS (ΕΟΗ-24)Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος
Περιβαλλοντικές Εφαρμογές και Επιπτώσεις της Νανοτεχνολογίας (MSCI615)Γιώργος Αυγουρόπουλος, Μιχάλης Σιγάλας
Προηγμένες Πειραματικές Τεχνικές Χαρακτηρισμού Υλικών (MSCI623)Γεώργιος Ψαρράς
Συμβολομετρία - Ολογραφία - Εφαρμογές (MSCI675)Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος
Σχεδιασμός, Σύνθεση και επεξεργασία Προηγμένων Υλικών (MSCI620)Γ. Αυγουρόπουλος, Π. Πουλόπουλος, N. Βάινος, Β. Γεωργακίλας
Χαρακτηρισμός Πολυμερών - Θεωρία και Εργαστήριο (MSCI629)Γεώργιος Ψαρράς