Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
PhysChem & Statistical Thermodynamics of Materials (MSCI603)Αλέξανδρος Βανακάρας, Ιωάννης Θανόπουλος, Εμμανουήλ Πασπαλάκης
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας - Signal and Information Processing (ΕΟΗ -02)Ευάγγελος Δερματάς
Ηλεκτρονικές πλατφόρμες οδήγησης, ελέγχου, ανάκτησης και επεξεργασίας σήματος (ΕΟΗ-06)Ευάγγελος Δερματάς
Πειραματικές Τεχνικές Μελέτης Υλικών Ι (MSCI623)Γεώργιος Ψαρράς
Περιβαλλοντικές Εφαρμογές και Επιπτώσεις της Νανοτεχνολογίας (MSCI615)Γιώργος Αυγουρόπουλος, Μιχάλης Σιγάλας
Σχεδιασμός, Σύνθεση και επεξεργασία Προηγμένων Υλικών (MSCI620)Δ. Αλεξανδρόπουλος, Γ. Αυγουρόπουλος, Π. Πουλόπουλος, Μ. Σιγάλας
Χαρακτηρισμός Πολυμερών - Θεωρία (MSCI629)Γεώργιος Ψαρράς