Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ()Ανδρέας Παναγόπουλος, Ιωάννης Γκλιάτης, Ζήνων Κόκκαλης, Αντώνης Κουζέλης, Σπύρος Σύγγελος, Σάββας Γιακουμάκης, Ειρήνη Τατάνη, Χάρης Ματζάρογλου, Ευδοκία Μπίλλη, Ηλίας Τσέπης, Κωνσταντίνος Φουσέκης,
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (MED1248)Κωνσταντίνος Κωνσταντογιάννης
Θερινό Σχολείο Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών (MED982)Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Κυριάκος Καρκούλιας
Λειτουργική Νευροχειρουργική (MED804)Κωνσταντίνος Κωνσταντογιάννης
ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΣ (MED1247)ΠΑΡΘΕΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ