Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
x (MED1050)x
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Παιδιατρικής (MED1280)Μέλη ΔΕΠ και Επιμελητές Παιδιατρικής Κλινικής
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΑΠΑΡΤΙΩΣΗ: ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ (MED1114)Αθανασία Μουζάκη
Νευρολογία-Παθήσεις νεύρων & μυών (MED721)Ελισάβετ Χρόνη
ΝΩΤΙΑΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (MED1222)Κωνσταντίνος Κωνσταντογιάννης
Οφθαλμολογία - Π. Σταύρακας (MED1315)Παναγιώτης Σταύρακας