Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανάλυση Ιζηματογενών Λεκανών - Στρωματογραφία Ακολουθιών GEO_CAD06 (υποχρεωτικό)Αβραάμ Ζεληλίδης
Αντιρρύπανση Αερίων, Στερεών, Υγρών (GEO470)Χρήστος Κορδούλης, Μιχαήλ Κορνάρος
Αρχαιομετρικές προσεγγίσεις στη μελέτη αρχαίας κεραμικής και λίθινων τέχνεργων (GEO_OME11) Ιωάννης Ηλιόπουλος, Anno Hein
Γεωφυσική στα Τεχνικά Έργα και τους Υδατικούς Πόρους (GEO371)Ευθύμιος Σώκος, Παρασκευάς Παρασκευόπουλος
Γεωφυσική στα Τεχνικά Έργα και τους Υδατικούς Πόρους (GEO461)Ζαφειρία Ρουμελιώτη
Διατήρηση και ανάδειξη γεωλογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (GEΟ_ΟMΕ07)Πέτρος Κουτσοβίτης
Ειδικές Σεισμολογικές Εφαρμογές (GEO376)Ευθύμιος Σώκος
Ενόργανες μέθοδοι ανάλυσης ορυκτών υλών (GEO_OME05)Ιωάννης Ηλιόπουλος, Σταύρος Καλαϊτζίδης, Χαρίλαος Τσίκος, Παρασκευή Λαμπροπούλου
Επιλογή Ειδικών Θεμάτων Αιχμής στα Αντικείμενα Ορυκτολογίας ή Πετρολογίας ή Κοιτασματογένεσης (GEO_OME03)Κίμων Χρηστάνης, Δημήτριος Παπούλης, Ιωάννης Ηλιόπουλος, Σταύρος Καλαϊτζίδης, Πέτρος-Δημήτριος Κουτσοβίτης, Xαρίλαος Τσίκος, Παρασκευή Λαμπροπούλου
Εφαρμογές της Οργανικής Πετρολογίας στη Γεωλογία, τη Βιομηχανία και το Περιβάλλον (GEO419)Κίμων Χρηστάνης
Ο ρόλος των αργίλων στο περιβάλλον (GEO416)Δημήτριος Παπούλης
Ορυκτές Ύλες και Αειφόρος Ανάπτυξη (GEO_ OME04)Χρήστος Καταγάς, Ιωάννης Ηλιόπουλος
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Εκμετάλλευση ΟΠΥ ? Αποκατάσταση Περιβάλλοντος (GEO367)Κωνσταντίνος Χατζηπαναγιώτου - Κίμων Χρηστάνης - Σταύρος Καλαϊτζίδης
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Εκμετάλλευση Πρώτων Υλών (GEO381)Κίμων Χρηστάνης
Στατιστική Μεθοδολογία (ESC06)Βιολέττα Πιπερίγκου
Συλλογή και επεξεργασία Παλαιοντολογικών και Στρωματογραφικών δεδομένων (GEO_ CAD08)Γεώργιος Ηλιόπουλος
Τεκτονική και Μηχανική της Λιθόσφαιρας (GEO_CAD01)Παρασκευάς Ξυπολιάς, Σωτήρης Κοκκάλας
Υδατική Χημεία (ESC07)Πέτρος Κουτσούκος, Νικόλαος Λαμπράκης, Χρυσή Καραπαναγιώτη
ΥΔΡΟΦΟΡΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ -ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ (GEO460)Ελένη Ζαγγανά
Χρήσεις ορυκτών υλών για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων (GEO_OME02)Δημήτρης Παπούλης, Ιωάννης Ηλιόπουλος