Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες - Ενόργανη Παρακολούθηση (GEO420)Νικόλαος Δεπούντης, Νικόλαος Σαμπατακάκης
Γεωφυσική στα Τεχνικά Έργα και τους Υδατικούς Πόρους (GEO371)Ευθύμιος Σώκος, Παρασκευάς Παρασκευόπουλος
Ειδικές Σεισμολογικές Εφαρμογές (GEO376)Ευθύμιος Σώκος
Ενόργανες μέθοδοι ανάλυσης ορυκτών υλών (GEO319)Ιωάννης Ηλιόπουλος, Σταύρος Καλαϊτζίδης, Παρασκευή Λαμπροπούλου
Εφαρμογές της Οργανικής Πετρολογίας στη Γεωλογία, τη Βιομηχανία και το Περιβάλλον (GEO419)Κίμων Χρηστάνης
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (GEO407)Νικόλαος Δεπούντης, Νικόλαος Σαμπατακάκης
Ο ρόλος των αργίλων στο περιβάλλον (GEO416)Δημήτριος Παπούλης
Ορυκτές Ύλες και Αειφόρος Ανάπτυξη (GEO303)Χρήστος Καταγάς, Ιωάννης Ηλιόπουλος
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Εκμετάλλευση ΟΠΥ ? Αποκατάσταση Περιβάλλοντος (GEO367)Κωνσταντίνος Χατζηπαναγιώτου - Κίμων Χρηστάνης - Σταύρος Καλαϊτζίδης
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Εκμετάλλευση Πρώτων Υλών (GEO381)Κίμων Χρηστάνης
Συλλογή και επεξεργασία Παλαιοντολογικών και Στρωματογραφικών δεδομένων (GEO_ CAD08)Γεώργιος Ηλιόπουλος
Τεκτονικές διεργασίες στο φλοιό (GE_PL01)Παρασκευάς Ξυπολιάς
ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (GEO409)Νικόλαος Σαμπατακάκης, Ευθύμιος Σώκος, Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος, Ελένη Ζαγγανά, Νικόλαος Δεπούντης, Ζαφειρία Ρουμελιώτη
Χρήσεις ορυκτών πρώτων υλών για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων (GEO318)Δημήτρης Παπούλης, Ιωάννης Ηλιόπουλος