Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Applied Econometrics (ERASMUS course) (ECO-421 (ERASMUS))Ioannis Venetis (Ιωάννης Βενέτης)
Digital Economy (ENG102)Emmanouil Tzagarakis, Victoria Daskalou
Introduction to Information Systems and Applications (ECON1242)Emmanouil Tzagarakis, Victoria Daskalou
PhD (ECONΠ)Εμμανουήλ Τζαγκαράκης
Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου (ECON1356)Λαυρέντιος Βασιλειάδης