Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Applied Econometrics (ERASMUS course) (ECO-421 (ERASMUS))Ιωάννης Βενέτης
Introduction to Information Systems and Applications (ECON1242)Emmanouil Tzagarakis, Victoria Daskalou
Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου (ECON1356)Λαυρέντιος Βασιλειάδης