Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αξιολόγηση και Διαχείριση Υδάτινων Οικοσυστημάτων (BIO314) Παπαστεργιάδου Ευανθία, Μακρίδης Παύλος, Νταϊλιάνης Στέφανος,
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ - ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ (BIO452)Γαλακτία Καλλέργη
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (BIO234)Ευανθία Παπαστεργιάδου
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ (BIO258)Γεωργία Στεφάνου - Νικόλαος Δημόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (BIO223)Θεόδωρος Γεωργιάδης
ΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (BIO264)Ειρήνη Μαργιωλάκη
Δυναμική Ιχθυοπληθυσμών και Διαχείριση Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων (BIO320)Κωνσταντινος Κουτσικοπουλος, Ευαγγελος Τζανατος, Παύλος Μακρίδης
Ειδικά Θέματα Αναπτυξιακής Βιολογίας (ΠΜΣ τμήματος Βιολογίας) (BIO346)Ηλίας Καζάνης
Εκτίμηση Βιοποικιλότητας και βιοπαρακολούθηση ειδών & οικοτόπων (BIO334)Δημόπουλος Π., Γκιώκας Σ., Πανίτσα Μ., Μήτσαινας Γ., Σπανού Σ., Δημητρέλλος Γ
Επιπτώσεις περιβαλλοντικών καταπονήσεων στα Μεσογειακά φυτά (BIO219)Γ. Γραμματικόπουλος, Γ. Πετροπούλου
Εφαρμοσμένη Οικολογία (BIO316)Ευανθία Παπαστεργιάδου, Παύλος Μακρίδης, Σοφία Σπανού, Γιώργος Δημητρέλλος
ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ (BIO390)Γιώργος Γραμματικόπουλος, Γεωργία Πετροπούλου
Μεθοδολογία στην Βιοϊατρική Έρευνα (Ε) (BIO343)Αικατερίνη Δερμών
Μικροβιακή Βιοτεχνολογία (BIO450)Γιώργος Αγγελής, Αλεξάνδρα Λιανού
ΜΟΡΙΑΚΗ & ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 2020 - 2021 (BIO451)Ελευθερία Ροσμαράκη
ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (BIO259)Γεωργία Στεφάνου
ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΒΙΟ259)Ιωάννης Βασιλόπουλος, Γεωργία Στεφάνου, Γεώργιος Κίλιας
Μοριακή Φυσιολογία-Νευροβιολογία ( )Μαριγούλα Μαργαρίτη
Μοριακή Φυσιολογία-Νευροβιολογία (BIO355)Παύλος Ρήγας
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ (BIO257)Γεωργία Στεφάνου
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Διαχείριση Φυσικών Περιοχών (BIO317)Ευανθία Παπαστεργιάδου, Π. Δημόπουλος, Γ. Μήτσαινας, Μαρία Πανίτσα, Γ. Δημητρέλλος, Σοφία Σπανού
ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ (BIO231)Στέφανος Νταϊλιάνης
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Π.Μ.Σ. Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα & Εφαρμογές (BIO444)Σίνος Γκιώκας
Σύγχρονα Θέματα Μοριακής Βιολογίας (BIO290)Αναστάσιος Μίντζας
Σύγχρονα Θέματα Μοριακής Βιολογίας (GBIO_BTEA8)Κωνσταντίνος Φλυτζάνης
ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (BIO394)Μαρία Κλάπα
Σχεδιασμός Δειγματοληψιών, Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων και Οικολογικά Μοντέλα (BIO236)Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος, Σίνος Γκιώκας, Ευάγγελος Τζανάτος