Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αξιολόγηση, Προστασία και Διαχείριση Υδάτινων Οικοσυστημάτων (BIO314) Παπαστεργιάδου Ευανθία, Μακρίδης Παύλος, Νταϊλιάνης Στέφανος, Ράμφος Αλέξης
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ - ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ (BIO452)Γαλακτία Καλλέργη
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ (BIO258)Γεωργία Στεφάνου - Νικόλαος Δημόπουλος
Δειγματοληψία, Ανάλυση Δεδομένων και Οικολογικά Μοντέλα (BIO236)Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος, Σίνος Γκιώκας, Ευάγγελος Τζανάτος, Γεώργιος Αδαμίδης
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (BIO223)Θεόδωρος Γεωργιάδης
ΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (BIO264)Ειρήνη Μαργιωλάκη
Δυναμική Ιχθυοπληθυσμών και Διαχείριση Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων (BIO320)Κωνσταντινος Κουτσικοπουλος, Ευαγγελος Τζανατος, Παύλος Μακρίδης
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (BIO461)Μαρία Καπασά
Εκτίμηση Βιοποικιλότητας και βιοπαρακολούθηση ειδών & οικοτόπων (BIO334)Δημόπουλος Π., Γκιώκας Σ., Πανίτσα Μ., Μήτσαινας Γ., Σπανού Σ., Δημητρέλλος Γ
Επιπτώσεις περιβαλλοντικών καταπονήσεων στα Μεσογειακά φυτά (BIO219)Γ. Γραμματικόπουλος, Γ. Πετροπούλου, Γ. Αδαμίδης
Εφαρμοσμένη Εντομολογία (BIO510)Αντώνιος Αυγουστίνος
Εφαρμοσμένη Οικολογία (BIO316)Ευανθία Παπαστεργιάδου, Παύλος Μακρίδης, Σοφία Σπανού, Γιώργος Δημητρέλλος, Αλέξης Ράμφος
ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ (BIO390)Γιώργος Γραμματικόπουλος, Γεωργία Πετροπούλου
Μεθοδολογία στην Βιοϊατρική Έρευνα (Ε) (BIO343)Αικατερίνη Δερμών
Μικροβιακή Βιοτεχνολογία (BIO450)Γιώργος Αγγελής, Αλεξάνδρα Λιανού
ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (BIO259)Γεωργία Στεφάνου
ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΒΙΟ259)Ιωάννης Βασιλόπουλος
Μοριακή Φυσιολογία-Νευροβιολογία (BIO355)Παύλος Ρήγας
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ (BIO257)Γεωργία Στεφάνου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΓΕΝΕΣΗ (BIO499)Δημήτριος Βλαστός
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Διαχείριση Φυσικών Περιοχών (BIO317)Ευανθία Παπαστεργιάδου, Π. Δημόπουλος, Γ. Μήτσαινας, Μαρία Πανίτσα, Γ. Δημητρέλλος, Σοφία Σπανού
ΠΜΣ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ/ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ (BIO480)Ηλίας Καζάνης, Μαριγούλα Μαργαρίτη, Νίκος Παναγόπουλος
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (IPS111)Μαριγούλα Μαργαρίτη/ Νικόλαος Παναγόπουλος
ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ (BIO231)Στέφανος Νταϊλιάνης
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Π.Μ.Σ. Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα & Εφαρμογές & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (BIO444)Σίνος Γκιώκας
Σύγχρονα Θέματα Μοριακής Βιολογίας (BIO290)Αναστάσιος Μίντζας
Σύγχρονα Θέματα Μοριακής Βιολογίας (GBIO_BTEA8)Κωνσταντίνος Φλυτζάνης
ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (BIO394)Μαρία Κλάπα