Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Collaboration Technologies (HCI106)Nikos Karacapilidis
my test eclass (NOC3088) Θεανώ Γαζάκη
test300 (NOC3081)Γιώργος Φωτεινός
Εκπαιδευτική λειτουργία την εποχή του COVID-19 (COVID 19)Διδακτικό προσωπικό Πανεπιστημίου Πατρών
ΤΕΣΤ500 (NOC3083)Μαρία Τζομάκα
Το Ευρωπαϊκό Θέατρο του 20ου αιώνα 1900-1960 (THE731)Αγγελική Ρόζη